การพัฒนาบุคลากร

11พ.ย.61 “บุคลากรเป็นกรรมการแข่งขันวิ่งวันศรีนคริทร์ มข.”

วันที่ พฤศจิกายน 12, 2018

อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร  อ.วันชัย  จันทรทการกุลและอ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย บุคลาการศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าปฏิบั […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

28 ต.ค.61 “บุคลากรเป็นกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งนายช่าง มข.ครั้งที่ 1”

วันที่ ตุลาคม 29, 2018

อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร  อ.วันชัย  จันทรทการกุลและอ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย บุคลาการศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าปฏิบั […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

29 ก.ย.61 “จิตปัญญาสำหรับครู ผู้ดูแลเด็กออทิสติก”

วันที่ กันยายน 29, 2018

ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้ดูแลออทิสติกก โดยใช้กร […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

21 ก.ย. 61 “บุคลากรเข้าอบรมด้านสารสนเทศภายในมข.”

วันที่ กันยายน 24, 2018

อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร ได้เข้าร่วมอบรม “โปรแกรมช่ววเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” ด้านสารสนเทศภ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

13 ก.ย. 61″กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนพัฒนะสุขเพื่อนรัก”

วันที่ กันยายน 14, 2018

“กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนพัฒนะสุขเพื่อนรัก”    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

10-13 ก.ย. 61 “กิจกรรมBig Clerning Day RDCAI2018”

วันที่ กันยายน 14, 2018

บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก ร่วมใจจัดกิจกรรม กิจกรรมBig Clerning Day RDCAI2018″

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

11 ก.ย. 61 “เยี่ยมชมสระว่ายนน้ำธาราบำบัด สำหรับเด็กพิเศษของศูนย์เขต 9 ขอนแก่น”

วันที่ กันยายน 12, 2018

ทีมพลศึกษาและกิจกรรมทางกายของเด็กออทิสติก ของร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) ได้เข […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

8-9ก.ย.61″นำเสนองานผลงานวิชาการในงานICER2018″

วันที่ กันยายน 10, 2018

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ APEC & ICER 2018 “The 13th AP […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

28ส.ค.61 “ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อนชั้นเรียนรวมป.2”

วันที่ สิงหาคม 28, 2018

นักเรียนออทิสติกฝ่ายการศึกษาพิเศษ  ในกลุ่มชั้นเรียนรวมระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

ตุลาคม
16
2561
16-18 ต.ค. 61 “สะท้อนผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2561”
เวลา : 09:00:00
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์วิจัยออทิสติก
ตุลาคม
24
2561
24 ต.ค. 61 “เปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2/2561”
เวลา : 08:00:00
สถานที่ : ศูนย์วิจัยออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 287
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 2,652
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 9,311
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 564,737