การพัฒนาบุคลากร

“บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมประชุมฯ”

follow url วันที่ สิงหาคม 7, 2017

source link 4-6สิงหาคม2560 อ.ชินอนงค์ ประชุมชิต บุคลากรของร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วม ประชุมเตรียม […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

home page http://assendared.com/write-essay-for-me-online/ “กิจกรรม “สัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองกรณ์” (Organized Developmennt : OD)

วันที่ กรกฎาคม 21, 2017

15-17 ก.ค.2560 ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้จัดขึ้น ณ บันดารา ระยอง จ.ระยอง เ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“บุคลากรเข้าร่วมอบรมอาชาบำบัด”

วันที่ กรกฎาคม 21, 2017

12-14มิ.ย.60  อ.ศักดาเดช สิงคิบุตรกับอ.กนกพร พงศ์เจริญสุข ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมงานสาธิตวิชาการครั้งที่6”

วันที่ มิถุนายน 7, 2017

1-5มิ.ย.60 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้เข้าร่วมงานสาธิตวิชาการประจำปี […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมสัมมนาด้านการศึกษาพิเศษในศตวรรษที่21”

วันที่ มิถุนายน 7, 2017

ข่าวย้อนหลัง 6-7เม.ย.60 อ.เจริญขวัญ มูลน้อย ตัวแทนศูนย์วิจัยออทิสติกร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

education data mining phd thesis “บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 11”

วันที่ พฤษภาคม 6, 2017

6พ.ค.60 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“ทีมบุคลากรเข้าประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาของร.ร.สาธิต มข.

วันที่ เมษายน 21, 2017

21เม.ย.60 ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้เข้าร่วมประช […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกสำเร็จหลักสตรครูสมาธิ รุ่น 38”

วันที่ เมษายน 21, 2017

9 เม.ย.60อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทอสติก) ได้เข้ารับใบประกา […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

“ทีมบริหารศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารรร.สาธิต มข.”

วันที่ เมษายน 6, 2017

5-6 เม.ย.2560  ทีมบริหารร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 125
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 10,529
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 53,245
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 477,087
ดูสถิติการเยี่ยมชมผ่าน Truehit