การพัฒนาบุคลากร

16 ม.ค. 2562 กิจกรรมวันครู

วันที่ มกราคม 17, 2019

บุคลากรศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

23ธ.ค.61 “บุคลากรศูนย ์วิจัยออทิสติกเป็นกรรมการวิ่งชมสวน2018”

วันที่ ธันวาคม 24, 2018

บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก อ.ศักดาเดช สิงคิบุตรและอ.วันชัย  จันทการกุล เป็นกรรมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุข […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

1-9ธ.ค.61 “บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกพานักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาสาธิต43”

วันที่ ธันวาคม 13, 2018

อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร อ.ฤกษ์ สุวรรณฉายและอ.วันชัย  จันทการกุล ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาให้ก […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

11พ.ย.61 “บุคลากรเป็นกรรมการแข่งขันวิ่งวันศรีนคริทร์ มข.”

วันที่ พฤศจิกายน 12, 2018

อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร  อ.วันชัย  จันทรทการกุลและอ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย บุคลาการศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าปฏิบั […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

28 ต.ค.61 “บุคลากรเป็นกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งนายช่าง มข.ครั้งที่ 1”

วันที่ ตุลาคม 29, 2018

อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร  อ.วันชัย  จันทรทการกุลและอ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย บุคลาการศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าปฏิบั […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

29 ก.ย.61 “จิตปัญญาสำหรับครู ผู้ดูแลเด็กออทิสติก”

วันที่ กันยายน 29, 2018

ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้ดูแลออทิสติกก โดยใช้กร […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

21 ก.ย. 61 “บุคลากรเข้าอบรมด้านสารสนเทศภายในมข.”

วันที่ กันยายน 24, 2018

อ.ศักดาเดช สิงคิบุตร ได้เข้าร่วมอบรม “โปรแกรมช่ววเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” ด้านสารสนเทศภ […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

13 ก.ย. 61″กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนพัฒนะสุขเพื่อนรัก”

วันที่ กันยายน 14, 2018

“กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนพัฒนะสุขเพื่อนรัก”    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

10-13 ก.ย. 61 “กิจกรรมBig Clerning Day RDCAI2018”

วันที่ กันยายน 14, 2018

บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก ร่วมใจจัดกิจกรรม กิจกรรมBig Clerning Day RDCAI2018″

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >


ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ค้นหาข้อมูล


ค้นหาด้วย

มกราคม
12
2562
12ม.ค.ุ621″กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติประจำปี2562″
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์
มกราคม
7
2562
7 ม.ค.62 “กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2562”
เวลา : 21:00:00
สถานที่ : ลานกิจกรรมออทิสติก
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 35
สถิติเยี่ยมชมสัปดาร์นี้ 1,619
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 6,022
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 577,379