ข่าวสารออทิสติก

“งานสัมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่11”

17พ.ค.60ภาคีเครือยข่ายการผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันจัดง […]

งานแถลงข่าว”สัมมนาเปิดโลกออทิสติกครั้งที่11″

26เมษายน2560 เวลา 14.00น. “แถลงข่าว สัมมนาเปิดโลกออทิสติก ครั้งท […]

ประชาสัมพันธ์ “ข่าวสด ทางช่อ NBT จัดสัมมนาเปิดโลกออทิสติกครั้งที่่ 11 “

ออทิสติกครั้งที่ 11″ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษา […]

กิจกรรมนักเรียน

“นักเรียนออทิสติกเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำปี2560”

 1-5พ.ค.60 นักเรียนออทิสติกของ ศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าร่วม กิจกรรมเข้า […]

“กิจกรรมสงกรานต์ครอบครัวออทิสติก”

7เม.ย.60โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออท […]

“สะท้อนผลนักเรียนทออทิสซึมปีการศึกษา59”

27-29 มีนาคม 2560 ทางศูนย์วิจัยออทิสติกได้จัดกิจกรรม “สะท้อนผลการจัดกา […]

งานวิจัย / ผลงานการวิจัย

“บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมสัมมนาด้านการศึกษาพิเศษในศตวรรษที่21”

6-7เม.ย.60 อ.เจริญขวัญ มูลน้อย ตัวแทนศูนย์วิจัยออทิสติกร.ร.สาธิตมข.ฝ่า […]

คำถามมีคำตอบ..จากคนทำงาน “อาชาบำบัด”   

ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีศักดาเดช สิงคิบุตร  ชื่อเด็กพิเศษเรียก“ครูตี๋”ปฏ […]

“จะจัดกิจกรรมดนตรีบำบัดอย่างไรดีนะ”อ.เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ

จะจัดกิจกรรมดนตรีบำบัดอย่างไรดีนะ                                     […]

การพัฒนาบุคลากร

“บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 11”

6พ.ค.60 บุคลากรร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้เข้ […]

“ทีมบุคลากรเข้าประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาของร.ร.สาธิต มข.

21เม.ย.60 ฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา ร.ร.สาธิตมข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย […]

“บุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติกสำเร็จหลักสตรครูสมาธิ รุ่น 38”

9 เม.ย.60อ.ศักดาเดช  สิงคิบุตร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิ […]

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถิติเยี่ยมชมวันนี้ 147
สถิติเยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 45,123
สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้ 83,009
สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด 205,112
ดูสถิติการเยี่ยมชมผ่าน Truehit